Privacy Policy

FOR WEBPROSJEKT - Nettsiden bruker ingen trackers eller tjenester som kan bryte GDPR uten "user conscent". Vi har implementert en pop-up for "future-proofing", men dette trengs ikke siden StorySlam ønsker ikke Google Analytics eller lignende tracking-tjenester på nettsiden.

Vi setter pris på ditt personvern, og sikter på å bruke så få tjenester som følger og monitorerer ditt bruk av vår nettside som mulig. Vi er i tillegg åpne og ærlge om tjenestene vi bruker.

Dersom du har brukt vårt kontaktskjema, så får vi kun tilsendt informasjonen fra kontaktskjemaet du skriver inn selv. Vi lagrer ikke andre typer personlig informasjon, og kommer aldri til å selge, dele eller distribuere informasjonen vi får tilsendt.